هلدینگ اینترنتی آریاجم
وب سایت اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده های ایران
جستجو مناقصه

مزایده های پارکینگ ، خدمات کارت پارک و پارکبان

برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1394-06-09
تاريخ انتشار :
940609325
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
26/06/1394
مهلت ارسال :
1394-06-09
تاريخ انتشار :
940609156
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
26/06/1394
مهلت ارسال :
1394-06-07
تاريخ انتشار :
940607230
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
برگزاری شصت و هشتمین مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات سازمان : تهران در 89 ردیف با کاربری تجاری - پهنه تجاری - مسکونی - اداری - مختلط شهری- مسکونی در پهنه تجاری اداری - تجاری مسکونی - تجاری اداری مسکونی --- جنوب تهران شهرری در 28 ردیف با کاربری مسکونی - زراعی - حریم قانونی شهر - کشاورزی --- حوزه مرکزی البرز در 45 ردیف با کاربری مسکونی - باغ مسکونی - مسکونی با تراکم کم - زراعی - خارج از محدوده خدماتی - آموزش عالی - ورزشی - مسکونی --- حوزه غرب استان تهران شهریار، رباط کریم و اسلامشهر در 30 ردیف با کاربری رفاهی گردشگری - مسکونی - خارج از بافت روستا - حریم قانونی شهر - کشاورزی - حمل و نقل --- لواسانات در 9 ردیف با کاربری خارج از محدوده شهری - خارج از بافت روستا - باغ مسکونی --- دماوند و فیروزکوه در 17 ردیف با کاربری خارج از محدوده شهر - خارج از بافت روستا - فاقد طرح - باغات و کشاورزی - باغ - توریستی - باغات --- مازندران در 29 ردیف با کاربری مسکونی - خارج از بافت روستا- مسکونی - کشاورزی - حریم قانونی شهر - تجاری مسکونی - مسکونی با تراکم زیاد - بافت مسکونی - جهانگردی و پذیرایی --- آذربایجان شرقی در 4 ردیف با کاربری مختلط شهری - توریستی - زراعی --- آذربایجان غربی در 1 ردیف با کاربری خارج از محدوده شهری --- اردبیل در 5 ردیف با کاربری خارج از طرح تفضیلی - مسکونی --- اصفهان، قم، کاشان و چهارمحال و بختیاری در 18 ردیف با کاربری باغات و کشاورزی- مسکونی - صنعتی - تجاری - اداری - کشاورزی - خارج از بافت روستا --- خراسان جنوبی در 2 ردیف--- خراسان رضوای در 3 ردیف باکاربری اداری - فاقد طرح - اداری انتظامی --- خوزستان در 4 ردیف با کاربری تجاری - مسکونی --- زنجان در 2 ردیف با کاربری مسکونی --- سمنان در 4 ردیف با کاربری مسکونی - باغ --- فارس در 2 ردیف با کاربری مسکونی - پارکینگ --- قزوین در 5 ردیف با کاربری تجاری - مسکونی - آموزشی - کشاورزی --- کردستان در 1 ردیف با کاربری تجاری مسکونی --- گلستان در 1 ردیف با کاربری حریم قانونی شهر --- گیلان در 6 ردیف با کاربری آموزشی - تجاری - توریستی - باغ --- مرکزی و لرستان در 6 ردیف با کاربری تجاری مسکونی - مسکونی - نظامی انتظامی --- یزد در 4 ردیف با کاربری مسکونی - مسکونی با تراکم کم -باغ
موضوع :
11/06/1394
مهلت ارسال :
1394-06-07
تاريخ انتشار :
940607101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1394-06-07
تاريخ انتشار :
94060751
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز
مهلت ارسال :
1394-06-07
تاريخ انتشار :
940607143
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
1394-06-08
مهلت ارسال :
1394-06-07
تاريخ انتشار :
9406073936
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
1394-06-26
مهلت ارسال :
1394-06-07
تاريخ انتشار :
9406073927
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
1394-06-08
مهلت ارسال :
1394-06-07
تاريخ انتشار :
9406073942
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
18/06/1394
مهلت ارسال :
1394-06-04
تاريخ انتشار :
940604706
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
14/06/1394
مهلت ارسال :
1394-06-03
تاريخ انتشار :
940603612
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
14/06/1394
مهلت ارسال :
1394-06-02
تاريخ انتشار :
940602687
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
16/06/1394
مهلت ارسال :
1394-06-02
تاريخ انتشار :
94060278
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1394-06-02
تاريخ انتشار :
940602264
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1394-05-31
تاريخ انتشار :
940531364
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
برگزاری شصت و هشتمین مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات سازمان : تهران در 89 ردیف با کاربری تجاری - پهنه تجاری - مسکونی - اداری - مختلط شهری- مسکونی در پهنه تجاری اداری - تجاری مسکونی - تجاری اداری مسکونی --- جنوب تهران شهرری در 28 ردیف با کاربری مسکونی - زراعی - حریم قانونی شهر - کشاورزی --- حوزه مرکزی البرز در 45 ردیف با کاربری مسکونی - باغ مسکونی - مسکونی با تراکم کم - زراعی - خارج از محدوده خدماتی - آموزش عالی - ورزشی - مسکونی --- حوزه غرب استان تهران شهریار، رباط کریم و اسلامشهر در 30 ردیف با کاربری رفاهی گردشگری - مسکونی - خارج از بافت روستا - حریم قانونی شهر - کشاورزی - حمل و نقل --- لواسانات در 9 ردیف با کاربری خارج از محدوده شهری - خارج از بافت روستا - باغ مسکونی --- دماوند و فیروزکوه در 17 ردیف با کاربری خارج از محدوده شهر - خارج از بافت روستا - فاقد طرح - باغات و کشاورزی - باغ - توریستی - باغات --- مازندران در 29 ردیف با کاربری مسکونی - خارج از بافت روستا- مسکونی - کشاورزی - حریم قانونی شهر - تجاری مسکونی - مسکونی با تراکم زیاد - بافت مسکونی - جهانگردی و پذیرایی --- آذربایجان شرقی در 4 ردیف با کاربری مختلط شهری - توریستی - زراعی --- آذربایجان غربی در 1 ردیف با کاربری خارج از محدوده شهری --- اردبیل در 5 ردیف با کاربری خارج از طرح تفضیلی - مسکونی --- اصفهان، قم، کاشان و چهارمحال و بختیاری در 18 ردیف با کاربری باغات و کشاورزی- مسکونی - صنعتی - تجاری - اداری - کشاورزی - خارج از بافت روستا --- خراسان جنوبی در 2 ردیف--- خراسان رضوای در 3 ردیف باکاربری اداری - فاقد طرح - اداری انتظامی --- خوزستان در 4 ردیف با کاربری تجاری - مسکونی --- زنجان در 2 ردیف با کاربری مسکونی --- سمنان در 4 ردیف با کاربری مسکونی - باغ --- فارس در 2 ردیف با کاربری مسکونی - پارکینگ --- قزوین در 5 ردیف با کاربری تجاری - مسکونی - آموزشی - کشاورزی --- کردستان در 1 ردیف با کاربری تجاری مسکونی --- گلستان در 1 ردیف با کاربری حریم قانونی شهر --- گیلان در 6 ردیف با کاربری آموزشی - تجاری - توریستی - باغ --- مرکزی و لرستان در 6 ردیف با کاربری تجاری مسکونی - مسکونی - نظامی انتظامی --- یزد در 4 ردیف با کاربری مسکونی - مسکونی با تراکم کم -باغ
موضوع :
11/06/1394
مهلت ارسال :
1394-05-31
تاريخ انتشار :
940531185|186|187|188|189|190|191|192|193|194|195|196|197|198|199|200
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
14/06/1394
مهلت ارسال :
1394-05-31
تاريخ انتشار :
940531621|622
کد آریاتدر :
استان :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
armanet
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 34050
دلار کانادا 26000
یورو 38500
پوند انگلیس 52500
فرانک سوئیس 35500
کرون سوئد 4020
کرون دانمارک 5100
درهم امارات 9310
یکصد ین ژاپن 28150
ریال سعودی 9000
دلار استرالیا 24550
یوان چین 5300
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9,200,000
طرح جدید 9,200,000
نیم سکه 4,700,000
ربع سکه 2,600,000
هر گرم طلا 942,192
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با آریاتندر
PRI : +98( 21 ) 42057
Tel  : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com