ستادایران
پنجشنبه 2 خرداد 1398
Thursday 23 May 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق

مزایده های ایران

برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022062
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 4626/8394 فرعی از باقیمانده 8فرعی از 291 اصلی بخش 5 قم پردیسان نبش بلوار امام صادق و مولوی دانشگاه ادیان و مذاهب به مساحت 19395/30 شامل ساختمان اداری آموزشی / پژوهشی کتابخانه/ نمازخانه / غذاخوری و موتوزخانه و هواساز در بام و انتشارات و نگهبانی و فروشگاه کتاب و پست برق و تایپ و تکثیر و اتاق برق و استراحتگاه و حیاط خلوت و رمپ حرکت سواره و پیاده .../ ساختمان اداری دو طبقه همکف و اول است به مساحت 1699 متر و دارای اتاق اداری و مدیریت و آبدارخانه و سرویس / ساختمان آموزشی به مساحت 4299 متر دشرق و غرب حیاط مرکزی است به صورت سه ساختمان مجزا شامل اتاق اداری و آبدارخانه و سرویس .../ ساختمان آموزشی روی موتورخانه تاسیسات مرکزی در دو طبقه است به مساحت 740 متر / ساختمان تاسیسات در یک طبقه زیرین ساختمان به مساحت 370 متر ارتفاع 4/4 متر و قسمیت انبار و اتاق اپراتور با پروفیل ... است/ ساختمان غذاخوری به صورت سه طبقه است مساحت 818 متر شامل زیرزمین و همکف واول که همکف و اول سالن غذاخوری به صورت دوبلکس است / ساختمان کتابخانه و نمازخانه: به صورت سه طبقه است به مساحت 3501 متر که زیرزمین جهت نمازخانه و همکف شامل ورودی اصلی و لابی و سالن مطالعه با پارتیشن بندی بانوان وآقایان و آبدارخانه و سرویس و طبقه اول اتاق مدیریت با پارتیشن بندی و قفسه و اتاق مدیرکتابخانه جمعا مساحت 255 متر ارتفاع 5/7 متری در طرفین و 60/6 متر در وسط و اتاق آسانسور / ساختمان پژوهشی همکف و اول به مساحت 515 متر دارای تراس و اتاق پله/ ساختمان انتشارات مساحت 559 متر دریک طبقه / ساختمان نگهبانی یک طبقه آجری مساحت 31 متر و قسمتی آبدارخانه است جمعا 21/5 متر / ساختمان استراحتگاه مساحت 26 متر به صورت سوییت شیشه خور وسرویس و آبدارخانه جما 26/5 متر/ ساختمان تایپ و تکثیر اتاق برق ژنراتور به صورت ساختمان یک طبقه جمعا 65/5 متر / پست برق مساحت 18/5 متر / ساختمان فروشکاه کتاب در یک طبقه همکف آجری مساحت 128 متر و آبدارخانه و سرویس/ دارای آسانسور و انشعابات و محوطه سازی و دیوارکشی و تأسیسات شامل : برج خنک کننده ابارا / دیگ فولادی پاکمن 5000کیلوکالری سه عدد با مشعل دو گانه سوز/ دستگاه سختی گیری / منبع کویلی دوجداره دو دستگاه/ منبع ذخیره آب پلی اتیلن 1000لیتری 4 عدد/ آب شیرین کن صنعتی/ پمپ های سیرکولاسیون ظرفیت متفاوت 11 عدد/ ممنبع انبساط بسته 4 عدد/ تابلو برق اصلی موتورخانه و لوازم و شیرآلات منصوبه /هواساز درطبقه فوقانی کتابخانه شش دستگاه 5000CFM و تجهیزات منصوبه/ ....
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022112
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022027
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
فروش ملک به شماره 2 فرعی از 928 اصلی مفروز و مجزی از فرعی از اصلی مذکور قطعه دو بخش 5 سمنان مساحت 81/63 متر و دارای انباری به مساحت 88/8 متر و ششدانگ یک باب مغازه درغرب همکف بانضمام انباری مسکونی قطعه دو مساحت 88/08 متر درزیرزمین / ششدانگ آپارتمان مسکونی به پلاک 928/3 بخش 5 سمنان سرخه میدان ولیعصر خ معمار خ اشرف نبش بن بست مرم مساحت 80/08 متر در شرق طبقه اول بانضمام انباری مساحت 6/79 متر در زیرزمین / یک واحد تجاری تفکیکی در همکف غربی مساحت 81/63 متر قطعه دو تفکیکی بانضمام انباری درزیرزمین مساحت 88/08 متر که مالک این انباری را به یک واحد مسکونی تبدیل کرده است که مستقل است و همچنین در قسمت تحتانی واحد تجاری مذکور انباری تجاری با زیربنای 70/65 متر با یک دریچه 1*2 درکف تجاری منتهی الیه جنوب شر مغازه فاقد پله دسترسی به زیرزمین است که این ملک جزء تجاری نمی باشد و ملک در دو بنش ساختمان 4 طبقه که سه طبقه روی زیرزمین است واقع است و کف مغازه یک متر بالاتر از کف پیاده رو است و فاقد بهره برداری می باشد با انشعابات سه گانه
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022124
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022028
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022111
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 4626/8394 فرعی از باقیمانده 8فرعی از 291 اصلی بخش 5 قم پردیسان نبش بلوار امام صادق و مولوی دانشگاه ادیان و مذاهب به مساحت 19395/30 شامل ساختمان اداری آموزشی / پژوهشی کتابخانه/ نمازخانه / غذاخوری و موتوزخانه و هواساز در بام و انتشارات و نگهبانی و فروشگاه کتاب و پست برق و تایپ و تکثیر و اتاق برق و استراحتگاه و حیاط خلوت و رمپ حرکت سواره و پیاده .../ ساختمان اداری دو طبقه همکف و اول است به مساحت 1699 متر و دارای اتاق اداری و مدیریت و آبدارخانه و سرویس / ساختمان آموزشی به مساحت 4299 متر دشرق و غرب حیاط مرکزی است به صورت سه ساختمان مجزا شامل اتاق اداری و آبدارخانه و سرویس .../ ساختمان آموزشی روی موتورخانه تاسیسات مرکزی در دو طبقه است به مساحت 740 متر / ساختمان تاسیسات در یک طبقه زیرین ساختمان به مساحت 370 متر ارتفاع 4/4 متر و قسمیت انبار و اتاق اپراتور با پروفیل ... است/ ساختمان غذاخوری به صورت سه طبقه است مساحت 818 متر شامل زیرزمین و همکف واول که همکف و اول سالن غذاخوری به صورت دوبلکس است / ساختمان کتابخانه و نمازخانه: به صورت سه طبقه است به مساحت 3501 متر که زیرزمین جهت نمازخانه و همکف شامل ورودی اصلی و لابی و سالن مطالعه با پارتیشن بندی بانوان وآقایان و آبدارخانه و سرویس و طبقه اول اتاق مدیریت با پارتیشن بندی و قفسه و اتاق مدیرکتابخانه جمعا مساحت 255 متر ارتفاع 5/7 متری در طرفین و 60/6 متر در وسط و اتاق آسانسور / ساختمان پژوهشی همکف و اول به مساحت 515 متر دارای تراس و اتاق پله/ ساختمان انتشارات مساحت 559 متر دریک طبقه / ساختمان نگهبانی یک طبقه آجری مساحت 31 متر و قسمتی آبدارخانه است جمعا 21/5 متر / ساختمان استراحتگاه مساحت 26 متر به صورت سوییت شیشه خور وسرویس و آبدارخانه جما 26/5 متر/ ساختمان تایپ و تکثیر اتاق برق ژنراتور به صورت ساختمان یک طبقه جمعا 65/5 متر / پست برق مساحت 18/5 متر / ساختمان فروشکاه کتاب در یک طبقه همکف آجری مساحت 128 متر و آبدارخانه و سرویس/ دارای آسانسور و انشعابات و محوطه سازی و دیوارکشی و تأسیسات شامل : برج خنک کننده ابارا / دیگ فولادی پاکمن 5000کیلوکالری سه عدد با مشعل دو گانه سوز/ دستگاه سختی گیری / منبع کویلی دوجداره دو دستگاه/ منبع ذخیره آب پلی اتیلن 1000لیتری 4 عدد/ آب شیرین کن صنعتی/ پمپ های سیرکولاسیون ظرفیت متفاوت 11 عدد/ ممنبع انبساط بسته 4 عدد/ تابلو برق اصلی موتورخانه و لوازم و شیرآلات منصوبه /هواساز درطبقه فوقانی کتابخانه شش دستگاه 5000CFM و تجهیزات منصوبه/ ....
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022112
کد آریاتدر :
استان :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 137,480
دلار کانادا 103,870
یورو 156,450
پوند انگلیس 177,090
فرانک سوئیس 138,070
کرون سوئد 14,410
کرون دانمارک 20,830
درهم امارات 37,990
یکصد ین ژاپن 126,680
ریال سعودی 37,210
دلار استرالیا 95,900
یوان چین 20,190
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 45,400,000
طرح جدید 45,990,000
نیم سکه 26,480,000
ربع سکه 16,980,000
هر گرم طلا 4,114,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :