تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

آگهی مزایده شهرداری سبزوار

مزایده فروش 7 قطعه زمین جدا شده از پلاک 949 فرعی مجزا ...

فروش 7 قطعه زمین جدا شده از پلاک 949 فرعی مجزا شده از 247 فرعی از 2 اسلی واقع در ضلع شرقی کاروانسرای عربها

تاریخ انتشار در وب سایت : 1392/05/28

مهلت خرید اسناد :

مهلت ارسال مدارک : 14/06/1392

تاریخ بازگشائی پاکات : 16/06/1392 ساعت 10

آدرس خرید اسناد : سبزوار ، واحد امور مالی شهرداری

تلفن : 0571-2221223-2222222

توضیحات : نوبت اول تجدید

رسانه منتشر کننده : اسرار - تهران

كد آرياتندر : 920528273

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مزایده گر می باشد .
تصویر  مزایده 
فروش 7 قطعه زمین جدا شده از پلاک 949 فرعی