سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری هادیشهر

کد آریاتندر : ۹۲۰۸۱۲۵۰۹
انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۱۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : فروش دو قطعه زمین در هادی شهر با مساحت هر قطعه ۲۰۱ مترمربع واقع در خیابان اداره بهداشت جنب اداره آب ورودی بازار روز
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد قیمت پایه هر قطعه
تاریخ دریافت اسناد : ۲۸/۰۷/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸/۰۸/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۲-۵۵۷۴۰۰۱ -
- http://shahrdari-hadishahr.ir
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش دو قطعه زمین در هادی شهر با مساحت شهرداری هادیشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )