سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجرای احکام مدنی شعبه پنجم حقوقی اراک

کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۹۷۵۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مزایده شماره ۹۶۰۰۲۶: فروش ملک و ..
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه کنید.
منابع : نشریات استان مرکزی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن