سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجرای احکام حقوقی شورای اختلاف دادگستری بروجرد

کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۶۳۹۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : پرونده شنماره ۹۶۱۳۰۶ : فروش بیست و هشت کارتن ۱۶ عددی چای دبش و ...
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده پرونده شنماره 961306 : فروش بیست و هشت کارتن اجرای احکام حقوقی شورای اختلاف دادگستری بروجرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )