سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجرای احکام مدنی شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی سنگر

کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۶۳۴۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : شماره کلاسه ۹۵۰۰۹۲: فروش یکدستگاه ماشین چاپ
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده شماره کلاسه 950092: فروش یکدستگاه ماشین چاپ اجرای احکام مدنی شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی سنگر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )