سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین

کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۰۵۲۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : کلاسه ۹۶۰۲۶۵ : فروش یک دستگاه طلاکوب و ...
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : نشریات استان قزوین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده کلاسه 960265 : فروش یک دستگاه طلاکوب و ... شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )