سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجرای احکام شعبه اول دادگستری شهرستان دامغان

کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۲۵۲۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : کلاسه ۹۵۰۰۵۳: فروش یکدستگاه رول پیچ کاغذ بانضمام ...
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
توضیحات : لطفا به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده کلاسه 950053: فروش یکدستگاه رول پیچ کاغذ بانضمام ... اجرای احکام شعبه اول دادگستری شهرستان دامغان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )