مزایده فروش چای سنواتی : فروش 150 تن جی بانک ملی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی ایران

کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۶۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش چای سنواتی : فروش ۱۵۰ تن جی توی ورامین ـ ۱۰۰۰ تن امین آباد شهری ری ـ ۱۵۵۰ تن انبار لاکان رشت --- ۲۰۰۰ تن انبار خرمشهر رباط کریم -- ۲۱۵۰ تن موسسه تحقیقات خاک و آب کشور --- ۲۰۰۰۰ تن شهید مدرس رباط کریم
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن