سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی

کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۹۵۶۶۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش چای خشک سنواتی تاریخ مصرف گذشته موجودی کل انبارها حدود ۲۶۸۵۰ تن(شماره ثبت ستاد:۱۰۰۹۶۱۰۵۶۰۰۰۰۲۰)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۰-۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۰-۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۰-۰۳
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن