سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی

کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۹۵۶۵۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : فروش ۱۵۵۰تن چای خشک سنواتی تاریخ مصرف گذشته
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۰-۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۰-۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۰-۰۳
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد)
آدرس ارسال مدارک :
- -
- www.setadiran.ir
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ۱۵۵۰تن چای خشک سنواتی تاریخ مصرف گذشته  بانک ملی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )