سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی ایران

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۴۱۸۲۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش چای سنواتی : فروش ۱۵۰ تن جی توی ورامین ـ ۱۰۰۰ تن امین آباد شهری ری ـ ۱۵۵۰ تن انبار لاکان رشت --- ۲۰۰۰ تن انبار خرمشهر رباط کریم -- ۲۱۵۰ تن موسسه تحقیقات خاک و آب کشور --- ۲۰۰۰۰ تن شهید مدرس رباط کریم ـ ۲۶۸۵۰ تن چای موجود در کل انبارهای فوق
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۶۰۹۹۲۸۹۹-۶۶۷۳۵۵۴۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن