سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی ایران

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۶۲۴۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش چای سنواتی :۹۶/۲۱ : فروش ۱۵۰ تن جی توی ورامین ـ۹۶/۲۲: ۱۰۰۰ تن امین آباد شهری ری ـ۹۶/۲۳: ۱۵۵۰ تن انبار لاکان رشت ---۹۶/۲۴: ۲۰۰۰ تن انبار خرمشهر رباط کریم --۹۶/۲۵: ۲۱۵۰ تن موسسه تحقیقات خاک و آب کشور ---۹۶/۲۶: ۲۰۰۰۰ تن شهید مدرس رباط کریم ـ۹۶/۲۷: ۲۶۸۵۰ تن چای موجود در کل انبارهای فوق
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن