سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۷۵۰۳۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : فروش ۲۰۰۰۰تن چای خشک سنواتی تاریخ مصرف گذشته موجود در انبار شهیدمدرس رباط کریم(ستاد:۱۰۰۹۶۱۰۵۶۰۰۰۰۲۶)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۰-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۰-۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۰-۱۷
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.setadiran.ir
توضیحات : تجدید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ۲۰۰۰۰تن چای خشک سنواتی تاریخ مصرف گذشته موجود بانک ملی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )