سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۷۵۰۳۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۲۱۵۰تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته موجود در موسسه تحقیقات آب و خاک کشور(ستاد:۱۰۰۹۶۱۰۵۶۰۰۰۰۲۳)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۰-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۰-۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۰-۱۷
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید شده
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن