سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۸۵۳۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۲۰۰۰ تن چای خشک سنواتی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷-۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید شده
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن