مزایده فروش چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته : در بانک ملی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی ایران

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۹۴۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته : در ۷ ردیف
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن