سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی ایران

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۹۴۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : فروش چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته : در ۷ ردیف
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.setadiran.ir
توضیحات : نوبت اول
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش چای سنواتی  تاریخ مصرف گذشته : در بانک ملی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )