سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آب منطقه ای مازندران

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۸۵۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده فروش زمین به مساحت ۵۶۴۱۰ شهر نوشهر (کمربندی) منطقه پلنگ چال با برآورد ۴۲,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب درآمد ۲۱۷۵۰۸۵۰۲۷۰۰۸ بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت آب منطقه ای مازندران / سپرده شركت در مناقصه ۲.۱۱۵.۳۷۵.۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی به شماره ۲۱۷۵۰۸۵۰۰۳۰۰۶ در وجه شرکت آب منطقه ای مازندران یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ از ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : سه کيلومتری جاده ساری به قائمشهر شرکت آب منطقه ای مازندرا ن امور تدارکات واحد املاک
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۱۹۳۴-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم تجدید
منابع : اخبار صنعت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن