سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آموزش و پرورش استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۳۰۸۰۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده فروش حدود ۳ تن نخود بهاره و ۶ تن نخود آبی هنرستان مهر آموزش و پرورش شهرستان روانسر
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۳۱۲۳۷۵۲۰۰۹ بانک ملی و یا ضمانتنامه بی قید شرط بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷الی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۸ الی ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه اداره
۰۸۳۳۸۲۳۱۳۲۸-۴۶۵۲۷۵۴۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن