مزایده فروش ۲۶۸۵۰تن چای خشک سنواتی تاریخ مصرف گذشته موجود بانک ملی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی ایران

کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۷۵۸۶۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۲۶۸۵۰تن چای خشک سنواتی تاریخ مصرف گذشته موجود در کل انبارها
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۱-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۱-۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۱-۱۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید شده ---شايان ذکر است يک نوبت از آگهی در روزنامه ايران به چاپ رسيده است.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن