سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی ایران

کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۷۵۸۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : فروش ۲۱۵۰تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته موجود در موسسه تحقیقات آب و خاک کشور
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۱-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۱-۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۱-۱۵
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک :
- -
- www.setadiran.ir
توضیحات : تجدید شده ---شايان ذکر است يک نوبت از آگهی در روزنامه ايران به چاپ رسيده است.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ۲۱۵۰تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته موجود در بانک ملی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )