مزایده فروش قطعات و ماشین آلات بلامصرف چاپخانه مجتمع دخانیات دخانیات ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده دخانیات ایران

کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۷۱۷۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش قطعات و ماشین آلات بلامصرف چاپخانه مجتمع دخانیات تهران
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جام شماره ۶۸۷۵۳۵۸۱ شرکت دخانیات ایران نزد بانک ملت شعبه سلامت / سپرده شركت در مناقصه ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جام شماره ۶۸۷۵۳۵۸۱ شرکت دخانیات ایران نزد بانک ملت شعبه سلامت و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ تا ساعت ۱۵:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : میدان قزوین خ قزوین جنب ساختمان بنگاه مدیریت بازرگانی و تامین ط اول دبیرخانه مناقصات و قراردادها و یا سایت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی حراست
۰۲۱۵۱۲۶۱۹۲۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن