سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک توسعه تعاون استان کردستان

کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۳۶۹۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : فروش تعدادی ماشین بافندگی نیمه الکترونیک بانک توسعه تعاون کردستان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد ارزش ریالی کل پارتی به صورت فیش بانکی و فیش به ۲۷۰۰.۱۱۱.۱۰۰۰۰.۳ بانک کارآفرین شعبه مرکزی سنندج
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۸ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش تعدادی ماشین بافندگی نیمه الکترونیک بانک توسعه تعاون بانک توسعه تعاون استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )