مزایده واگذاری محل ها در 13 ردیف به مدت یک کشتارگاه صنعتی دام شهرداری کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده کشتارگاه صنعتی دام شهرداری کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۷۰۱۱۸۶۳۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری محل ها در ۱۳ ردیف به مدت یک سال شامل کارگاه ذوب چربی - فروش چربی - کارگاه ذهتابی دباغی و نگهداری چرم - محل انبار نگهداری روده حرام گاوی - محل جمع آوری روده حرام گاوی - محل جمع آوری روده حلال گاوی - محل کله و پاچه پاک کنی - محل جمع آوری پاچه های گاوی - محل جمع اوری پره پره - فروش نرینگ یگاوی - فروش اجزای حرام - اجاره سردخانه اجرای حرام
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپرده ۰۲۰۵۲۸۸۶۸۳۰۰۷ بانک صادرات شعبه بیستون
تاریخ دریافت اسناد : از چاپ آگهی نوبت دوم از ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ تا پایان وقت اداری الی ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ الی ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ راس ساعت ۱۶
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۲۷ جاده کرمانشاه - بیستون، واحد پیمان و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست فیزیکی در میدان غدیر شهرداری مرکزی کرمانشاه
۰۸۳۴۵۸۴۲۴۷۷-۴۵۸۴۲۶۷۹ تلفن ۰۸۳۴۵۸۴۲۴۷۷ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : چاپ اول - نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری محل ها در 13 ردیف به مدت یک کشتارگاه صنعتی دام شهرداری کرمانشاهمزایده واگذاری محل ها در 13 ردیف به مدت یک کشتارگاه صنعتی دام شهرداری کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن