سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده کشتارگاه صنعتی دام همدان

کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۳۵۳۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری جمع آوری و فراوری هزارلای ناشی از کشتار دام سنگین به همراه سالن شستشوی مربوطه واقع در داخل محوطه مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان با قیمت پایه هر عدد ۳۵۰.۰۰۰ ریال برای سال ۱۳۹۷ به مدت یکسال
شرایط : اشخاص حقیقی یا حقوقی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۲۱۹۹۶۹۴۳۰۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه شهرستان بهار به نام مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پنج روز کاری بعد از درج آگهی پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر امور اداری کشتارگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری جمع آوری و فراوری هزارلای ناشی از کشتار کشتارگاه صنعتی دام همدانمزایده واگذاری جمع آوری و فراوری هزارلای ناشی از کشتار کشتارگاه صنعتی دام همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن