سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آموزش و پرورش ناحیه 1 قم

کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۹۷۸۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری فضای بیرونی هنرستان شهید رجائی جهت تابلوهای تبلیغاتی در ۱۴ ردیف با برآورد ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۱۳/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ درج آگهی لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۱۳/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : خیابان صفائیه
آدرس ارسال مدارک : خیابان صفائیه
۰۲۵۳۷۸۳۵۶۵۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری فضای بیرونی هنرستان شهید رجائی جهت تابلوهای تبلیغاتی آموزش و پرورش ناحیه 1 قممزایده واگذاری فضای بیرونی هنرستان شهید رجائی جهت تابلوهای تبلیغاتی آموزش و پرورش ناحیه 1 قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن