سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۹۳۸۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت ۵ روز بعد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۳
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در 26 ردیف
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )