سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری دزفول

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۱۱۸۵۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری محلهای سازه های بیلبوردی و پرتابلی متعلق به شهرداری جهت تبلیغات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد کل مبلغ عوارض ۳ سال
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری واقع در خیابان فرمانداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۴۲۴۲۰۵۱۱-۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری محلهای سازه های بیلبوردی و پرتابلی متعلق به شهرداری دزفولمزایده واگذاری محلهای سازه های بیلبوردی و پرتابلی متعلق به شهرداری دزفول
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن