سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۲۹۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری از تبلیغاتی محیطی فرودگاه بین المللی خلیج فارس با برآورد ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بوشهر، عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ساختمان همایشهای خلیج فارس، طبقه اول، دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۷۷۲۷۳۷۲۱۵۱-۲ تلفن ۰۷۷۲۷۳۷۲۱۵۵ فکس
- ایمیل http://www.pseez.ir وب سایت
توضیحات :  نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری از تبلیغاتی محیطی فرودگاه بین المللی خلیج منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسمزایده بهره برداری از تبلیغاتی محیطی فرودگاه بین المللی خلیج منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن