مزایده فروش یخ در قالب 25 کیلویی در شهرستان فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نزاجا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نزاجا

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۲۹۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده فروش یخ در قالب ۲۵ کیلویی در شهرستان مشهد به تعداد ۶۱۰۰۰ قالب با تضمین ۷۰ میلیون ریال --- یخ در قالب ۲۵ کیلویی در شهرستان بیرجند به تعداد ۳۵۰۰۰ قالب با تضمین ۶۰ میلیون ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب جاری طلایی ۵۱۵۱۵۷۱۶۴۰۰۰۶ نزد بانک سپه به نام رد سپرده پیمانکاران یا ضمانتنامه معتبر بانکی یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ الی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : درب انتظامات پادگان ف آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان خراسان رضوی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش یخ در قالب 25 کیلویی  در شهرستان فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نزاجامزایده فروش یخ در قالب 25 کیلویی  در شهرستان فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نزاجا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن