سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۳۱۷۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : واگذاری احداث ساخت ، نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ سا عت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱ صبح
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری احداث ساخت ، نصب و بهره برداری تابلوهای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )