مزایده اجاره عرصه نصب تابلو یا استندها، بیلبوردهای تبلیغاتی واقع شهرداری روانسر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری روانسر

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۳۸۶۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده اجاره عرصه نصب تابلو یا استندها، بیلبوردهای تبلیغاتی واقع در سطح شهر در ۱۴ ردیف
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۰۱۰۵۴۳۳۸۹۰۰۰۱ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره عرصه نصب تابلو یا استندها، بیلبوردهای تبلیغاتی واقع شهرداری روانسرمزایده اجاره عرصه نصب تابلو یا استندها، بیلبوردهای تبلیغاتی واقع شهرداری روانسر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن