مزایده نصب بنر ، نگهداری و بهره برداری از تابلوهای راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۷۵۸۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده نصب بنر ، نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی (بیست دستگاه بر روی پل عابر پیاده و دو دستگاه بیلبورد حریم راه در قالب چهار گروه) در حریم راه های استان مازندران
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : مازندران ساری ـ خ انقلاب روبروی استانداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران - دبیرخانه اداره کل
آدرس ارسال مدارک : مازندران ساری ـ خ انقلاب روبروی استانداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران - دبیرخانه اداره کل
۰۱۱۳۳۳۲۶۰۰۲-۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده نصب بنر ، نگهداری و بهره برداری از تابلوهای راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندرانمزایده نصب بنر ، نگهداری و بهره برداری از تابلوهای راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن