مزایده اجاره عرصه نصب تابلو یا استندها، بیلبوردهای تبلیغاتی واقع شهرداری روانسر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری روانسر

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۸۶۷۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده اجاره عرصه نصب تابلو یا استندها، بیلبوردهای تبلیغاتی واقع در سطح شهر در ۱۴ ردیف
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۰۱۰۵۴۳۳۸۹۰۰۰۱ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : شهرداری روانسر
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره عرصه نصب تابلو یا استندها، بیلبوردهای تبلیغاتی واقع شهرداری روانسرمزایده اجاره عرصه نصب تابلو یا استندها، بیلبوردهای تبلیغاتی واقع شهرداری روانسر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن