مزایده بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی ٬ نصب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۹۳۹۴۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی ٬ نصب بنر بر روی ژل روگذر بلوار خلیج فارس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۳-۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۴-۱۲
آدرس خرید اسناد : کليه مراحل برگزاری مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايی پاکات از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضاء الکترونيکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازند.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی ٬ نصب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستانمزایده بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی ٬ نصب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن