سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۳۰۷۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها ، پورتابلها ، تابلو پریزما و استرابورد موجود در سطح شهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
توضیحات : تجدید - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها ، پورتابلها ، تابلو
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )