سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فدراسیون بسکتبال

کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۴۱۳۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تبلیغات محیطی مسابقات و البسه فدراسیون بسکتبال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۰۱۰۶۱۰۲۹۹۹۰۰۹ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : تهران مجموعه ورزشی آزادی، پنج سالن، فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۴۷۳۹۱۲۱-۲۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تبلیغات محیطی مسابقات و فدراسیون بسکتبالمزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تبلیغات محیطی مسابقات و فدراسیون بسکتبال
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن