مزایده واگذاری تبلیغات تابلوها شهرداری کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری کرمان

کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۴۱۸۲۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری تبلیغات تابلوها
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به یکی از دو صورت وجه نقد واریزی و یا به صورت ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
آدرس خرید اسناد : کرمان خیابان سپه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری تبلیغات تابلوها  شهرداری کرمانمزایده واگذاری تبلیغات تابلوها  شهرداری کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن