مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات چاپ روزنامه رسمی کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده روزنامه رسمی کشور

کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۵۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات چاپ
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ الی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ارسال تضمین ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات چاپ  روزنامه رسمی کشورمزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات چاپ  روزنامه رسمی کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن