سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۹۱۰۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی
شرایط : مجوز تبلیغات از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ تا ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
توضیحات : تجدید - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان به مدت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )