سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فدراسیون شنا شیرجه و واترپلو

کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۳۳۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در استخر آزادی و ۹ دی شیرودی تهران
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران خیابان مفتح جنوبی خیابان ورزنده فدراسیون شنا
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.irsf.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در استخر آزادی و 9 دی فدراسیون شنا شیرجه و واترپلومزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در استخر آزادی و 9 دی فدراسیون شنا شیرجه و واترپلو
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن