مزایده فروش مقدار حدود 2000 تن لرد روغن خام مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۵۳۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش مقدار حدود ۲۰۰۰ تن لرد روغن خام
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره IR۷۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۸۲۰۴۰۰۵۹۱۱ نزد بانک ملی ایران شعبه فلسطین شمالی به نام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۰۵۸۲۰۶۲۷۳۷۴۷ خزانه نزد بانک مرکزی به نام شرکت یا ضمانتنامه بانکی قابل تمدید
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : بعد از آخرین روز مهلت دریافت اسناد الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : تهران خیابان فاطمی، نبش حجاب، شماره ۲۲۵، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ساختمان شماره ۲ طبقه چهارم دبیرخانه کمیسیون معاملات
آدرس ارسال مدارک : تهران، میدان جهاد شماره ۱۲، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ساختمان شماره ۱، طبقه هفتم، دبیرخانه حراست مرکزی
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : نوبت اول - تجدید
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش مقدار حدود  2000 تن لرد روغن خام مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانمزایده فروش مقدار حدود  2000 تن لرد روغن خام مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن