سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی

کد آریاتندر : ۹۷۰۴۳۱۳۲۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از نشر
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از نشر
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید - یک نوبتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر  مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن