سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری تبلیغات محیطی و سامانه اینترنتی پیش بینی ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۲۴۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری تبلیغات محیطی و سامانه اینترنتی پیش بینی ...
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰ صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری تبلیغات محیطی و سامانه اینترنتی پیش بینی مسابقات مزایده واگذاری تبلیغات محیطی و سامانه اینترنتی پیش بینی مسابقات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن