سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۳۴۳۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۹
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای - به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از ساخت و نصب مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از ساخت و نصب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن