سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری فعایت و بهره برداری از فضاها و محل های

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۶۲۷۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری فعایت و بهره برداری از فضاها و محل های
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری فعایت و بهره برداری از فضاها و محل مزایده واگذاری فعایت و بهره برداری از فضاها و محل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن