سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده راه آهن کرمان

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۰۶۹۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری اماکن تبلیغاتی اداره کل راه آهن کرمان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۶۴۰۳۸۰۳۰۰۴ سیبا بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ تا ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : کرمان جاده تهران اداره کل راه آهن کرمان اداره تدارکات و پشتیبانی واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : کرمان جاده تهران اداره کل راه آهن کرمان اداره منابع انسانی و رفاه
- تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - تجدید
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری اماکن تبلیغاتی اداره کل راه آهن کرمان راه آهن کرمانمزایده واگذاری اماکن تبلیغاتی اداره کل راه آهن کرمان راه آهن کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن