سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۶۲۵۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۹ صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی در 3 ردیف روی پل مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی در 3 ردیف روی پل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن